Heiloo heeft te weinig betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar. Huurders worden geconfronteerd met lange wachttijden; zij die graag verhuizen naar een meer geschikte woning hebben weinig keuze.

Heiloo Lokaal wil het woningaanbod verbeteren door:

  • Bouwen op basis van locale woonbehoefte
  • Meer sociale huurwoningen voor lage- en middeninkomens
  • Meer betaalbare vrije sector huurwoningen
  • Actief gebruik van het ‘fonds sociale woningbouw’
  • Meer ruime, gelijkvloerse woningen
  • Inkomensafhankelijke erfpacht bij nieuwbouw
  • Starterslening voor kopers van een eerste woning
  • Het hanteren van antispeculatiebeding bij sociale nieuwbouwwoningen
  • Bedrijventerrein Oosterzij verder transformeren tot woonwijk. Ook detailhandel toestaan langs de Nijverheidsweg

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: