Minima merken dat de kosten voor noodzakelijke hulp een groot beslag legt op hun inkomen.
Na een periode met een uitkering kan de financiële situatie ondanks het salaris nadelig uitpakken.

Het minimabeleid dient sociaal te zijn en rechtvaardig voor alle betrokkenen.
Vrijwilligerswerk is onmisbaar binnen de welzijns- en zorgsector. Mantelzorg is ook vrijwilligerswerk.

Heiloo Lokaal zet zich in voor:

 • Gebruik van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
 • Een proactief jongerenwerk
 • Ruimte voor eigen initiatieven door en voor jongeren
 • Jongeren betrekken bij gemeentelijke besluitvorming over zaken, die hen direct raken
 • Behoud van welzijns-accommodaties
 • Een gevarieerd aanbod op gebied van sport, muziek, kunst en uitgaan
 • Een adequaat functionerende schuldhulpverlening
 • Stimulering van projecten die bijdragen aan sociale participatie, vermindering van eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid
 • Ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg
 • Vermindering van negatieve effecten op het milieu
 • Zo mogelijk vermindering van administratieve druk o.a. door digitale afhandeling
 • Geleidelijke afbouw uitkeringen, als betrokkene werk heeft gevonden
 • Afschaffing van het eigen aandeel in de schoonmaakondersteuning voor minima

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: