Criminaliteit is altijd een punt van zorg, zowel wat betreft inbraak en diefstal als oplichting en geweld. Inwoners ervaren onveiligheid op donkere plekken. Niet overal is openbare verlichting aanwezig of mogelijk. Veel stegen zijn particulier eigendom.

In een diverse samenleving, moet onderling contact en hulp worden gestimuleerd.

Heiloo Lokaal staat voor:

  • Onderlinge veiligheidsgroepen zoals Burgernet, Buurtpreventie, AED-hulpverlening, e.d.
  • Inwoners brengen onveilige plekken in kaart en plaatsen op eigen terrein verlichting
  • Inwoners worden geïnformeerd over de opvang voor mensen met verward of ‘afwijkend’ gedrag, zodat zij weten wat zij kunnen doen en hoe zij problemen kunnen melden
  • Veilige en vrije fietsroutes met voldoende verlichting
  • Camerabewaking/-toezicht op plekken, die onveilig zijn of waar overlast bestaat, zoals uitgaansgelegenheden en fietsenstallingen
  • Verwijderen van onnodige, hinderlijke verkeersborden

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: