Hieronder motiveren wij ons stemgedrag in de raadsvergaderingen.

Per raadsvergadering kun je lezen hoe wij gestemd hebben over de amendementen en moties. Op de website van de gemeente Heiloo zij alle stukken terug te vinden in de vergaderkalender.

Raadsvergadering van 6-11-2017

Raadsvergadering van 9-10-2017

Raadsvergadering van 10-7-2017

Raadsvergadering van 3-7-2017