Heiloo Lokaal richt zich op het algemeen belang van de gemeenschap en de leefomgeving met bijzondere aandacht voor individuele problematiek.

Heiloo Lokaal onderschrijft de visie van een inclusieve samenleving. Dit betekent dat we ons inspannen, opdat ieder, met zijn/haar mogelijkheden en ideeën, mee kan doen aan maatschappelijke activiteiten en een bijdrage levert aan onze gemeenschap en leefomgeving.

Zelfbeschikking en vrijheid van ieder individu, naast – en niet ten koste van – anderen, staat centraal. Voor de meesten betekent dit, dat zij regie voeren over zijn/haar eigen leven binnen de natuurlijke en sociale omstandigheden.

Als iemand in sociaal of financieel opzicht dreigt uit te vallen, zullen wij hulp of ondersteuning bieden.

Onze politieke speerpunten belichten zaken die spelen met accenten:

  • wat we willen behouden,
  • waarover we waken
  • wat we willen verbeteren.

Ons verkiezingsprogramma hebben we in een 15-aantal dubbelthema’s beschreven en gevat in 115 speerpunten. Zie hier de Kandidatenlijst verkiezingen 2018

(download als pdf: SPEERPUNTEN)