Agenda en stukken:  9-10-2017


Onderwerp: Amendement 6b over Verordening raadscommissies gemeente Heiloo.
Ingediend door: D.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Het voorstel van D66 om de verordening zo aan te passen dat de mogelijkheid bestaat de commissie Openbare Ruimte te splitsen in 2 commissies/kamers lijkt ons iets te ver gaan. Er zijn voldoende mogelijkheden om de drukke agenda van de commissie OR te ontlasten. Daarvoor is een aanpassing van deze verordening niet nodig.

Voor stemden: D66-VVD(2/3) (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD(1/3)-CDA-D66-PvdA-NCPN (14 stemmen)
E.66 heeft niet meegestemd.


Onderwerp: Amendement 6a over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden zelf een naam kunnen geven aan hun groep.

Voor stemden: Heiloo Lokaal en E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (14 stemmen)


Onderwerp: Amendement 5 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden een minimaal aantal commissieleden kan voordragen, waarbij  commissie één raads- of commissielid kan worden benoemd in elk van de 3 commissies.

Voor stemden: Heiloo Lokaal en E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (15 stemmen)


Onderwerp: Amendement 4 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming: Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Dit amendement betreft een technische correctie van de volgorde van de artikelen in het Reglement van Orde.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-E.66-D66-CDA-VVD-CDA-D66-PvdA (14 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-NCPN (5 stemmen)


Onderwerp: Amendement 3 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming: Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden inbreng kunnen hebben in het fractievoorzittersoverleg en op de hoogte gehouden worden van de afspraken uit dit overleg.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-E.66-D66-CDA-VVD-CDA-D66-PvdA (14 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-NCPN (5 stemmen)


Onderwerp: Amendement 2 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden mee kunnen praten in het fractievoorzittersoverleg.

Voor stemden: Heiloo Lokaal en E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (15 stemmen)


Onderwerp: Amendement 1 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming: Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden in het gemeentehuis kunnen vergaderen en insprekers ontvangen.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-E.66-D66-CDA (9 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (10 stemmen)