Agenda en stukken:  3-7-2017


Onderwerp: Motie verzorgingsplaats langs de A9
Ingediend door: VVD-CDA-Heiloo-2000
Uitslag stemming: Gestaakt

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Heiloo Lokaal is tegen een verzorgingsplaats voor vrachtauto’s aan de oostkant van Heiloo. Dit zou een te grote aantasting betekenen van het natuurgebied De Die.
Bovendien zijn er diverse verzorgingsplaatsen in de directe omgeving, waar vrachtwagens kunnen pauzeren (Heemskerk en Alkmaar)

Voor stemden: VVD-CDA-Heiloo-2000 (9 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-PvdA-E.66-D66-NCPN (9 stemmen)
De stemmen staakten. De motie kan opnieuw worden ingebracht in een volgende raadsvergadering.