Heiloo Lokaal staat voor een zelfstandig, leefbaar, groen, duurzaam en sociaal Heiloo. Daarbij let Heiloo Lokaal in het bijzonder op de volgende onderwerpen:

  • Heiloo Lokaal ziet in een zelfstandige gemeente de beste optie om de eigen kleur van het dorp te verzekeren. Deze couleur locale uit zich op veel manieren in zowel de fysieke omgeving als in de wijze waarop inwoners met elkaar omgaan, participatie vorm krijgt en besluitvorming tot stand komt.
  • Een goede transparante communicatie tussen gemeente en inwoners en ondernemers is daarbij een eerste vereiste. Heiloo Lokaal werkt graag mee aan acties die dit bevorderen, zoals het project Samenspel. Ook staan wij open voor nieuwe initiatieven die deze communicatie kunnen bevorderen.
  • Heiloo heeft een reputatie als groen dorp hoog te houden. Hoewel bewoners soms een verlies aan groen beleven, werkt de gemeente hard aan het behoud van bomen en groen. Heiloo Lokaal zal erop toezien dat er geen verdere uitholling van het groenbeleid plaatsvindt.
  • Na jaren van bezuinigen is Heiloo bezig om activiteiten, zoals die door verenigingen en organisaties worden uitgevoerd, efficiënter te organiseren binnen de bestaande accommodaties. Heiloo Lokaal ziet erop toe dat waardevolle voorzieningen niet zomaar verdwijnen.
  • Heiloo Lokaal wil bevorderen dat er een evenwichtige bevolkingsopbouw bestaat in Heiloo, waarbij de huisvesting afgestemd dient te zijn op de behoefte. De aanwezigheid van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen is daarvoor essentieel.
  • Heiloo is een fietsdorp bij uitstek. De veiligheid van fietsers staat daarom hoog in het vaandel van Heiloo Lokaal. Fietsstraten (auto te gast), vrije fietspaden en veilige rotondes en oversteekplaatsen hebben daarom onze extra aandacht.
  • Het weren van auto’s in winkelgebieden is van groot belang voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. Een autoluw Looplein en Stationsplein staan hoog op het verlanglijstje van Heiloo Lokaal.
  • Heiloo Lokaal wil dat Heiloo een duurzame gemeente wordt. Naast het stimuleren en faciliteren van energie-opwekking en bevorderen van duurzame mobiliteit, zijn energiebesparing en het terugbrengen van de hoeveelheid afval daarbij van groot belang. Een speerpunt daarbij is het bevorderen van het duurzaamheidsbewustzijn onder inwoners en ondernemers.
  • Hoewel meestal niet direct zichtbaar is armoede ook in Heiloo een belangrijk aandachtspunt. Heiloo Lokaal streeft naar eenvoudige, transparante procedures bij de uitvoering van het minimabeleid. Ook steunt Heiloo Lokaal initiatieven, die verlichting kunnen geven aan hen, die moeilijk rond kunnen komen.

Wilt u met ons meedenken of meedoen? Meldt u dan hier aan.

Spreekt u dit aan en wilt u lid worden van onze partij? Meldt u dan hier aan.

Wilt u ons als donateur steunen? Meldt u dan hier aan.