VOOR ELKAAR!
Samen maken we het verschil, nu en later.


Heiloo Lokaal is een politieke partij, ontstaan uit een afsplitsing van Heiloo-2000 en opgericht in februari 2017. Heiloo Lokaal is sociaal bewogen en wil ook bereikbaar zijn voor inwoners die extra steun of hulp nodig hebben.

Wie zijn wij?

Wij zijn Tijmen Valkering, Corrie Konijn, Mieke Beemsterboer en Matthijs de Moel en wij vinden het belangrijk om mee te denken en mee te beslissen over zaken die ons allemaal aangaan.

Wat doen wij?

We praten vaak met onze inwoners, zodat we weten wat er leeft. Ook bezoeken we informatieve bijeenkomsten die belangrijk zijn voor Heiloo. In de gemeenteraad hebben we nu één zetel. Dat betekent dat we ook een stem hebben bij besluiten die de gemeenteraad neemt.

Wat willen wij?

In ons verkiezingsprogramma staat per onderwerp wat wij willen bereiken. We hebben een paar speerpunten uitgelicht, die staan hieronder.

  • Gehoord Worden

Participatie is belangrijk voor Heiloo. Wij werken samen met verschillende organisaties en ook door middel van enquêtes wordt de mening gevraagd van Heilooenaren over bepaalde onderwerpen, die wij meenemen in de besluitvorming.

Het moet makkelijker gemaakt worden om antwoord te krijgen op hulpvragen. Wij zijn voorstander van 1 loket, waar de vraag neergelegd wordt en er een in normaal Nederlands antwoord gegeven wordt. Goede, eenvoudige voorlichting moet bereikbaar zijn voor iedereen, zowel voor inwoners als ondernemers.

  • Woongeluk

We willen bouwen naar de behoefte. Bijvoorbeeld kleine woningen bouwen voor ouderen en jongeren. Zo krijgen starters een kans, maar kan iemand kleiner gaan wonen als dat gewenst is.

De wens van bewoners moet centraal staan, niet het aanbod van ontwikkelaars. Daarbij moet voor elke portemonnee gebouwd worden. Daarom houden we vast aan minimaal 40% sociale bouw bij elke ontwikkeling. Als dat niet gerealiseerd wordt, moet een bijdrage gedaan worden aan het Fonds Sociale Woningbouw, waardoor elders wel sociale bouw gerealiseerd kan worden.

  • Nabuurschap

Wij vinden het vanzelfsprekend dat er aandacht is voor vermindering van armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. Daarnaast mag er wat ons betreft meer subsidie naar de maatschappelijke instellingen, zodat er een gevarieerd aanbod blijft van muziek, sport, kunst en uitgaan. Ook moet er ruimte zijn voor eigen initiatieven, door en voor jongeren.

Onder onze ouderen en kwetsbaren zit soms verborgen armoede. Het signaleren hiervan is vaak een moeilijke opgaaf. Het zou kunnen helpen als hiervan, op een of andere manier, melding van kan worden gemaakt.

  • Fijn Leven

Een veilige woonomgeving is een noodzakelijke voorwaarde om prettig te kunnen leven. Ook verkeersveiligheid hoort hierbij. De afslag A9 moet er komen, de Kennemerstraatweg, maar ook de oost-west verbindingen lopen nu al vol. Zonder afslag zal ons dorp helemaal vast komen te staan.

Het fietsverkeer krijgt wat ons betreft daarbij meer voorrang, minder drempels en snellere verbindingen uit de wijken naar het centrum.

Een rechtstreekse treinverbinding naar Haarlem en Amsterdam moet behouden blijven. Er zijn binnen Heiloo veel forenzen, die met een korte reistijd op hun werk moeten kunnen komen.

  • Groen Goed

Veel, goed onderhouden groen is belangrijk voor onze inwoners. We willen dan ook dat waardevolle monumentale bomen en groenstructuren behouden blijven. We zullen er met zijn allen voor moeten zorgen dat we de gevolgen van de klimaatverandering tegen gaan. Heiloo Lokaal wil dat er 2 bomen terug komen voor elke gekapte boom, maar ook het vergroenen van particuliere tuinen zorgt voor een beter klimaat. “Tegel eruit, groen erin” is ons motto. Daarin kunnen we samenwerken met diverse organisaties binnen Heiloo, zoals Groen Doen, WatZr (een initatief van Samen blauwgroen, waarin gemeenten, het hoogheemraadschap, PWN en de provincie samenwerken), de Groene Reiger, Groei&Bloei etc.

Het complete programma is te vinden op deze website onder “Verkiezingsprogramma 2022”.

Hoe willen we dat bereiken?

Door te groeien kunnen we nog meer invloed uitoefenen. Ben je het eens met onze standpunten of heb je zelf ideeën die je graag wilt delen? Dan horen we dat graag. Je bent ook van harte uitgenodigd om je aan te melden als lid.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Als lid van Heiloo Lokaal heb je de mogelijkheid om mee te denken en mee te discussiëren. Als je dat wilt kun je meeschrijven aan het verkiezingsprogramma, campagne voeren en, bij voldoende stemmen, lid worden van de gemeenteraad.

Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst wat meer informatie, dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden. Wil je een keer een fractievergadering bijwonen om te zien wat we doen? Neem dan contact op met ons secretariaat of stuur een e-mail naar info@heiloolokaal.nl.

Heiloo Lokaal is een statutaire vereniging, staat ingeschreven bij  de Kamer van koophandel en is erkend als ANBI-instelling. Zie voor meer info ons colofon.


Tekst: Caroline Kat (tekstbureautaal.nl)