VOOR ELKAAR!
Samen maken we het verschil, nu en later.


Heiloo Lokaal is een politieke partij, ontstaan uit een afsplitsing van Heiloo-2000 en opgericht in februari 2017. Heiloo Lokaal is sociaal bewogen en wil ook bereikbaar zijn voor inwoners die extra steun of hulp nodig hebben.

Wie zijn wij?

Wij zijn Tijmen Valkering, Mieke Beemsterboer, Matthijs de Moel en Luuk Schaap en wij vinden het belangrijk om mee te denken en mee te beslissen over zaken die ons allemaal aangaan.

Wat doen wij?

We praten vaak met onze inwoners, zodat we weten wat er leeft. Ook bezoeken we informatieve bijeenkomsten die belangrijk zijn voor Heiloo. In de gemeenteraad hebben we nu één zetel. Dat betekent dat we ook een stem hebben bij besluiten die de gemeenteraad neemt.

Wat willen wij?

In ons partijprogramma staat per onderwerp wat wij willen bereiken. We hebben een paar speerpunten uitgelicht, die staan hieronder.

Woningbouw

In de gemeenteraad vragen wij speciale aandacht voor voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Zeker voor starters op de woningmarkt is het moeilijk om in Heiloo te kunnen (blijven) wonen. Bouwen naar behoefte is dan ook één van onze speerpunten.

Welzijn

Wij vinden het vanzelfsprekend dat er aandacht is voor vermindering van armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. Daarnaast mag er wat ons betreft meer subsidie naar de maatschappelijke instellingen, zodat er een gevarieerd aanbod blijft van muziek, sport, kunst en uitgaan. Ook moet er ruimte zijn voor eigen initiatieven, door en voor jongeren.

Veiligheid

Een veilige woonomgeving is een noodzakelijke voorwaarde om prettig te kunnen leven. Ook verkeersveiligheid hoort hierbij. De situatie met name rondom de Vennewatersweg baart ons zorgen. Dat moet beter, er gaan immers iedere dag veel kinderen naar scholen in Castricum.

 Flora en fauna

Veel, goed onderhouden groen is belangrijk voor onze inwoners. We willen dan ook dat waardevolle monumentale bomen en groenstructuren behouden blijven. Wij vinden dat er een nieuw groenbeheerplan moet komen en dat er meer aandacht moet zijn voor het adopteren van hagen en plantsoenen.

Hoe willen we dat bereiken?

Door te groeien kunnen we nog meer invloed uitoefenen. Ben je het eens met onze standpunten of heb je zelf ideeën die je graag wilt delen? Dan horen we dat graag. Je bent ook van harte uitgenodigd om je aan te melden als lid.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Als lid van Heiloo Lokaal heb je de mogelijkheid om mee te denken en mee te discussiëren. Als je dat wilt kun je meeschrijven aan het verkiezingsprogramma, campagne voeren en, bij voldoende stemmen, lid worden van de gemeenteraad.

Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst wat meer informatie, dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden. Wil je een keer een fractievergadering bijwonen om te zien wat we doen? Neem dan contact op met ons secretariaat of stuur een e-mail naar info@heiloolokaal.nl.

Het complete partijprogramma is te vinden op deze website onder “speerpunten”.

Heiloo Lokaal is een statutaire vereniging, staat ingeschreven bij  de Kamer van koophandel en is erkend als ANBI-instelling. Zie voor meer info ons colofon.


Tekst: Caroline Kat (tekstbureautaal.nl)