Voor iedere inwoner in Heiloo is wel iets te vinden of te doen dat bij zijn/haar ideeën voor vrijetijdsbesteding past.

Heiloo kent zeer veel voorzieningen op het terrein van kunst en cultuur.

Heiloo Lokaal wil dit voorzieningenniveau behouden door:

  • Steun te geven aan vrijwilligers, die zich inzetten voor activiteiten voor anderen
  • Bevorderen van particuliere initiatieven
  • Efficiënt benutten van gemeentelijke accommodaties
  • Spreiding van voorzieningen over het dorp
  • Cultuureducatie op school
  • Ambtenaar voor het Cultuurhistorisch erfgoed

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: