Tijdens de jaarlijkse markt Uit&Zo in Heiloo heeft dit jaar de gemeenteraad zich gepresenteerd aan de inwoners van Heiloo. Ook de raadsleden van Heiloo Lokaal waren daarbij present.

Tijdens deze dag werden door ons diverse klachten en wensen van inwoners genoteerd. Ook werd door ons informatie gegeven over bestaande procedures en mogelijkheden om zelf actie te ondernemen. Onder andere is daarbij de mogelijkheid van groenadoptie onder de aandacht gebracht.

De klachten en opmerkingen zijn genoteerd en aan de betreffende ambtenaren van de gemeente doorgespeeld. Het gaat om de volgende punten:

 • Fietsroutes
  • Fietspad langs de Belieslaan-de Omloop: deze kent veel hobbels en kuilen. Diverse delen zijn provisorisch hersteld. Aangezien Heiloo zich als fietsdorp wil profileren zijn goede fietsroutes essentieel. Dus ook comfortabele fietspaden.
   Wanneer wordt dit fietspad aangepakt?
  • Parkeren van auto’s op fietsstroken. Dit komt regelmatig voor o.a. op Het Zevenhuizen. Is dit toegestaan? Wordt het gedoogd? Het bevordert niet de veiligheid van fietsers, die uit moeten wijken naar de rijbaan. Wat is hier aan te doen?
  • Fietskruising Ypesteinerlaan-Oosterzijweg. Het is hier onoverzichtelijk hoe de voorrangssituatie is voor fietsers op het fietspad langs de Ypesteinerlaan. Autoverkeer komend vanaf de Oosterzijweg, moet autoverkeer op de Ypesteinerlaan voorrang verlenen (uitritconstructie). Moeten zij ook voorrang verlenen aan het fietsverkeer op het fietspad. (deze kruist op enkele meters voor de uitritconstrutie)?
   Zo ja, dan zijn bv haaientanden voor het fietspad een duidelijker markering. Zo nee, kan dat dan op een of andere manier kenbaar gemaakt worden?
  • Er zijn hinderlijk overhangende takken/struiken langs het fietspad langs de Zeeweg bij de spoorwegovergang (zuidzijde). Dit bemoeilijkt het fietsen.
 • Wandelroutes
  • Het trottoir langs de Westerweg (oostzijde tegenover de Kerkakkers) is op diverse plekken slecht en gevaarlijk beloopbaar.
  • De grote betonnen ballen aan de oostkant van de spoorwegovergang vormen een gevaar. Bij menigte wandelaars en fietsers worden ze niet gezien en struikelt men erover. Een scootmobiel kan er net aan tussendoor. Graag meer ruimte of hoge wit/rode paaltjes zoals aan de westzijde.
 • Communicatie
  • Verzoeken van een 12-jarige om het gras te maaien in de speelplaats aan De Kuilenaar werden kennelijk n iet serieus genomen. Er volgde geen actie op. hoewel deze ondernemende jongen 10 maal bij de BOR was langsgegaan. Toen een volwassene zich eenmaal had gemeld werd er gelijk gemaaid.
  • Inwoners hebben geen (of niet altijd?) reactie gehad op inbreng bij inspraakactiviteiten. Zelfs geen ontvangstbevestiging.
  • Een burger vroeg om inzage in beleidsregels, nadat gepubliceerd was dat deze op het gemeentehuis 6 weken ter inzage zouden liggen. De baliemedewerker was niet op de hoogte en er lag niets ter inzage.
 • Overig
  • Er is een wens om de (Connexion) bus langs het station te laten rijden. Voor veel ouderen is de loopafstand naar de Kennemerstraatweg te groot.
  • De afvalbakken bij Ypehove zijn te hoog. Sommige ouderen er niet makkelijk bij komen om hun afvalzak erin te deponeren.

Tevens hebben we kennis genomen van problemen in de communicatie tussen gemeente en een van de beheersstichtingen. Deze is niet schriftelijk doorgespeeld, maar zullen we persoonlijk et betrokken wethouder opnemen.