Veel inwoners maken zich, in relatie tot grote projecten, zorgen over de financiële stabiliteit van Heiloo

De gemeente moet verstandig en zonder groot risico met de overheidsfinanciën omgegaan.

Heiloo Lokaal wil dat de gemeentefinanciën op orde zijn, met weinig risico naar de toekomst, door:

  • Financiële overschrijdingen moeten voorkomen worden door goede ramingen. In ieder geval dienen deze binnen de begroting blijven
  • Voor de burger mogen de lasten door de gemeentebelastingen niet buitensporig oplopen
  • Lopende projecten kritisch volgen en zo nodig versoberen, zonder kwaliteitsverlies
  • Een sluitende begroting met deugdelijke vooruitzichten naar de toekomst
  • Het subsidiebeleid verruimen, nu er betere vooruitzichten zijn na de crisis
  • Inzet van subsidiegelden voor specifieke doelen of projecten

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: