Heiloo mag zich niet isoleren. Overleg en samenwerking met andere gemeenten in de omgeving is noodzakelijk om efficiënt te kunnen opereren. Regionale samenwerking moet daarbij wel altijd een meerwaarde opleveren.

Heiloo Lokaal zal daarbij scherp letten op:

  • Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, ondanks mogelijke schaalverschillen
  • Samenwerking moet kwaliteit verhogend en/of kostenbesparend zijn
  • Gemeenschappelijke regelingen kritisch beoordelen op bereikte resultaten en hun meerwaarde
  • Heiloo dient een zelfstandige gemeente te blijven

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: