Grondstoffen zijn niet eindeloos en onuitputtelijk aanwezig.
De kosten voor het afval nemen nog jaarlijks toe door de hoge kosten van het verwerken van restafval. 

Heiloo Lokaal wil dit stimuleren door:

  • Meer herbruikbare verpakkingen gebruiken, en meer ‘onverpakte’ artikelen kopen
  • Verlaging van afvalstoffenheffing als gevolg van het beter scheiden en inzamelen
  • Invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’
  • Behouden van mileustraatjes in Heiloo en snel reageren op overlast
  • Aandacht voor hergebruik en reparatie van goederen, gereedschap en machines

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: