Heiloo is een sociale leefomgeving met planten en dieren. Inwoners willen graag dat er in de gemeente veel – goed onderhouden – groen blijft. De gemeente Heiloo is medeverantwoordelijk voor het welzijn van dieren.

Heiloo Lokaal wil het ‘Mooi wonen in het groen’ in Heiloo behouden door:

  • Behoud van waardevolle ‘monumentale’ bomen en groenstructuren
  • Behoud van het Beestenboetje
  • Bij het verwijderen van bomen er evenveel terugplaatsen: ‘Een boom voor een boom’. Monitoring vindt plaats via een ‘bomenbalans’
  • Groene speelplekken voor kinderen
  • Evaluatie groenbeleid en een nieuw groenbeheerplan
  • Ruimte voor beter onderhoud van het groen en de openbare ruimte
  • Tegengaan van dierenmishandeling of –verwaarlozing
  • Bevorderen van groenadoptie door inwoners
  • Verbod op het gebruik van glyfosaat
  • Benutten van educatieve waarde van dieren voor groepen kinderen en ouderen

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: