Nederland moet af van vervuilende brandstoffen. Aardgas is in de naaste toekomst minder beschikbaar.
Stortbuien geven wateroverlast. Burgers en overheden moeten zich hieraan aanpassen.

Heiloo Lokaal zet zich in voor:

  • Benutten van zonnepanelen e.d.
  • Na-isolatie van woningen
  • Gebruik van warmtepompen en ledlampen
  • Voldoende wateropslagplekken, bemaling en infiltratiesystemen
  • De aanleg van ‘groene’ tuinen door particulieren
  • Elektrische auto’s of het gebruik biogas voor het autopark van de gemeente
  • Elektrische oplaadpunten bij sportvelden, winkelcentra, culturele instellingen
  • Benutten van nieuwe initiatieven en mogelijkheden voor energietransitie en klimaatadaptatie

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: