Nog veiliger over straat in Heiloo

Heiloo Lokaal ondersteunt de actie Safe Streets en roept alle vrouwen en meiden op om de enquête in te vullen.

Samen met haar inwoners en UN Women Nederland bundelt gemeente Heiloo de krachten om de straten nog veiliger te maken voor iedereen. Burgemeester Hans Romeyn tekende hiervoor op donderdag 2 februari de intentieverklaring van Safe Streets.

Onderzoek in een aantal Nederlandse gemeenten toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer.

Enquête: maak de straten van Heiloo veiliger
De eerste stap die de gemeente zet is het onderzoeken van veiligheidsgevoelens onder de vrouwelijke inwoners. Alle vrouwen maar ook andere mensen die in Heiloo wonen of er vaak komen roept de gemeente op de enquête in te vullen. De enquête staat vanaf 7 februari online op www.heiloo.nl. Het resultaat is een duidelijk beeld en overzicht van onveilige locaties in de gemeente en inzicht in hoe inwoners hiermee omgaan; mijden zij deze plekken of kiezen ze een ander vervoermiddel, etc.
Met dit overzicht en de resultaten uit de gesprekken kan de gemeente een plan van aanpak opstellen. Met een plan van aanpak op maat kan de gemeente bijvoorbeeld aanpassingen implementeren in de openbare ruimte, handhaving intensiveren op bepaalde plaatsen of in gesprek treden met partijen zoals politie, horeca-uitbaters, lokale openbaar vervoerders en andere relevante partijen.

Campagne Safe Streets
Safe Streets is een campagne van UN Women Nederland, de organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van de Verenigde Naties. In een Safe Streets-gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte onderzocht en aangepakt. Dit gebeurt in samenwerking met vrouwelijke inwoners van Heiloo van jong tot oud en relevante organisaties.

Burgemeester Romeyn: “Met het tekenen van deze intentieverklaring willen wij ons als gemeente committeren aan het ‘Duurzaam ontwikkelingsdoel van de VN (Verenigde Naties): Veilige openbare ruimtes’. Ik vind het niet normaal dat mensen geïntimideerd worden en het respect voor elkaar uit het oog verliezen. Dit geldt naast vrouwen in mijn ogen voor iedereen die zich buiten begeeft.”

Aanpak
Heiloo is de derde gemeente na Castricum en Utrecht die de verklaring heeft ondertekend. De plannen van de burgemeester zijn duidelijk. “Wij willen van de vrouwelijke inwoners van Heiloo weten hoe zij zich voelen in de openbare ruimte. Om dit in kaart te brengen roepen wij onze vrouwelijke inwoners op om de enquête in te vullen. Daarnaast gaan wij in gesprek met een groep vrouwen en meisjes om te horen op welke locaties zij zich onveilig voelen. Ook is het van belang dat meer mensen zich bewust worden dat intimidatie van vrouwen zo vaak voorkomt. Met meer bewustwording wordt de sociale veiligheid vergroot.”