Op bezoek bij HVC-vergistingsinstallatie

Zaterdag 17 maart jl hebben enkele leden van Heiloo Lokaal een bezoek gebracht aan de vergistingsinstallatie van HVC in Middenmeer.

Hier wordt de gft-bakken van o.a. Heiloo naar toe gebracht om het te verwerken tot compost. Alvorens de massa te composteren wordt het eerst gezeefd (afvangen van oneigenlijke materialen als plastic) en vergist. Daarbij wordt gas gewonnen, dat na aanpassing aan het aardgasnet wordt aangeboden.

Na vergisting worden de restmaterialen gecomposteerd.

Enkele opvallende zaken:

  • uit 1 kliko gft wordt gas gewonnen, waarmee je 21 dagen kan koken.
  • gft bevat nog zeer veel materialen dat er niet in hoort, zoals plastic, metalen (mesjes, blikjes e.d.) en zelfs batterijen.
  • Per dag wordt een container vol metalen, plastic en ander materiaal uit het gft gehaald.

Er valt dus nog veel te winnen bij het scheiden van onze afvalstoffen. Alleen dan kan het als grondstof winstgevend (lees lagere afvalstoffenheffing) worden verwerkt.