Het gemeentebestuur staat voor het algemeen belang van de inwoners; niet alleen voor nu, ook voor later. Naast de democratische politieke besluitvorming in de gemeenteraad is er betrokkenheid van inwoners die meegewogen moet worden, zo veel mogelijk ‘in dialoog’.

Heiloo Lokaal wil dat bereiken door:

  • Het project ‘Samenspel’ waarbij inwoners worden betrokken bij beslissingen van de gemeente
  • Steun geven aan initiatieven die de dialoog bevorderen
  • Bijeenkomsten met belanghebbenden en belangstellenden bij projecten en voorgenomen besluiten
  • Gebiedsregisseur als mediator inzetten bij conflicten in de buurt
  • Contact te houden met ondernemers, organisaties en inwoners
  • Te waken dat de digitale dienstverlening geen inwoners buitensluit
  • Een laagdrempelige klachtenprocedure, waarbij duidelijkheid wordt gegeven over het vervolg / de procedure en de resultaten
  • De Jeugdgemeenteraad een prominente plek te geven
  • Het optimaliseren van de gemeentelijke website en het gebruik van communicatiemiddelen en sociale media

Andere speerpunten van Heiloo Lokaal zijn: