ANBI-gegevens 

Heiloo Lokaal is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zie voor info de ANBI-zoekmodule en zoek op Heiloo Lokaal: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Donaties (o.a. het lidmaatschap) aan Heiloo Lokaal zijn hierdoor aftrekbaar als gift.

Hieronder treft u de belangrijkste gegevens van Heiloo Lokaal.

Naam Heiloo Lokaal

Oprichtingsdatum: 1-2-2017
Vaststelling Statuten: 14-11-2017

Kamer van Koophandel dossiernummer 68573545
RSIN/fiscaal nummer 8575.03.030
BTW nummer: 857503030B01
Bankrekening: NL 49 INGB 000 778 222 4

Vestigingsadres
Wethouder Tomsonbos 47
1852 HB Heiloo

Website: www.heiloolokaal.nl
e-mailadres: info@heiloolokaal.nl

Contactgegevens bestuur
Dhr. M. de Moel
Wethouder Tomsonbos 47
1852 HB Heiloo
06 – 48 13 31 58
Email: matthijs@heiloolokaal.nl

Contactgegevens fractie
Mw. M.P.C. Beemsterboer
Weegbree 2
1853 AM Heiloo
Tel: 06 – 28 37 90 86
Email: mpc.beemsterboer2@kpnmail.nl

Voor volledige namen en functies van het bestuur, zie onze pagina bestuur.

Doelstelling
Heiloo Lokaal wil, als onafhankelijke partij, in het algemeen belang van de inwoners van Heiloo politiek bedrijven.

Actueel beleidsplan Vereniging Heiloo Lokaal:
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn een zelfstandig, leefbaar, groen, duurzaam en sociaal Heiloo. Dit beleidsplan is voor 4 jaar vastgesteld (2022 t/m 2026). De uitwerking staat verwoord in ons verkiezingsprogramma.

De kosten worden vooral bepaald door de kosten van de fractie.  Hiervoor ontvangt de fractie een vergoeding van de gemeente, waarover zij jaarlijks verantwoording aan de gemeente aflegt.

Daarnaast zijn er inkomsten uit het lidmaatschap van de leden.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan werkzaamheden van de fractie, vereniging en verkiezingen.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke kosten.
Er zijn geen personen in loondienst werkzaam binnen de vereniging.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Heiloo Lokaal verantwoord haar activiteiten in de Algemene Ledenvergadering. De laatste is van 13 juni 2019. Vanwege de Covid-19 pandemie zijn geen ALV’s gehouden.

De eerstvolgende ALV wordt gehouden in juni 2023.

Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar is statutair op 31-12-2018 geëindigd en omvat het boekjaar 2017-2018.

Heiloo Lokaal werkt met een klein budget. De inkomsten bestaan voornamelijk uit giften van de leden en de fractievergoeding van de gemeente Heiloo.

Vanwege de Covid-19 pandemie is geen ALV gehouden in 2020. Op 30-9-2021 is de ALV gehouden over de jaren 2019 en 2020. Daarna zijn de financiële overzichten over 2019 en 2020 nagezien door de kascontrolecommissie.
Op 8 juni 2023 is de laatste ALV gehouden, waarin de financiële verslagen over 2021 en 2022 zijn vastgesteld. Verslag ALV 2023-06-08

Exploitatie en balans Heiloo Lokaal 2022

Exploitatie en balans Heiloo Lokaal 2021

Financieel overzicht Heiloo Lokaal 2020

Financieel overzicht Heiloo Lokaal 2019

Financieel overzicht 2017-2018: Financieel verslag Heiloo Lokaal 2017-18
Verklaring kascontrolecommissie: Kascontrole 17-18 getekend
Verslag Algemene Ledenvergadering 13 juni 2019: Verslag ALV 13-6-19