ANBI-gegevens 

Heiloo Lokaal is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zie voor info de ANBI-zoekmodule en zoek op Heiloo Lokaal: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Donaties (o.a. het lidmaatschap) aan Heiloo Lokaal zijn hierdoor aftrekbaar als gift.

Hieronder treft u de belangrijkste gegevens van Heiloo Lokaal.

Naam Heiloo Lokaal

Oprichtingsdatum: 1-2-2017
Vaststelling Statuten: 14-11-2017

Kamer van Koophandel dossiernummer 68573545
RSIN/fiscaal nummer 8575.03.030
BTW nummer: 857503030B01
Bankrekening: NL 49 INGB 000 778 222 4

Vestigingsadres
Boswinde 15
1852 XE Heiloo

Website: www.heiloolokaal.nl
e-mailadres: info@heiloolokaal.nl

Contactgegevens bestuur
Dhr. T.A.P.H. Valkering
Boswinde 15
1852 XE Heiloo
072 – 533 79 92
Email: t.valkering@quicknet.nl

Contactgegevens fractie
Mw. M.P.C. Beemsterboer
Bestevaerslaan 17
1851 VK Heiloo
Tel: 06 – 28 37 90 86
Email: mpc.beemsterboer2@kpnmail.nl

Voor volledige namen en functies van het bestuur, zie onze pagina bestuur.

Doelstelling
Heiloo Lokaal wil, als onafhankelijke partij, in het algemeen belang van de inwoners van Heiloo politiek bedrijven.

Actueel beleidsplan Vereniging Heiloo Lokaal:
Het actuele beleidsplan van Heiloo Lokaal staat verwoord in onze uitgangspunten. Zodra het verkiezingsprogramma is geformuleerd, zal deze daarvoor in de plaats treden.
Heiloo Lokaal staat voor een zelfstandig, leefbaar, groen, duurzaam en sociaal Heiloo.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke kosten.
Er zijn geen personen in loondienst werkzaam binnen de vereniging.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Heiloo Lokaal heeft nog geen verslagjaar afgerond. Naast activiteiten m.b.t. de oprichting van de vereniging en het opstellen van het verkiezingsprogramma voor 2018, is het werk van de fractie de belangrijkste activiteit. Hoe zij stemt in de gemeenteraadsvergadering wordt gepubliceerd op deze website onder Stemverantwoording.

Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar eindigt statutair op 31-12-2018. Derhalve zijn momenteel geen gegevens publicabel. In de eerste helft van 2019 zal het eerste verslag hier te vinden zijn.