ANBI-gegevens 

Heiloo Lokaal is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zie voor info de ANBI-zoekmodule en zoek op Heiloo Lokaal: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Donaties (o.a. het lidmaatschap) aan Heiloo Lokaal zijn hierdoor aftrekbaar als gift.

Hieronder treft u de belangrijkste gegevens van Heiloo Lokaal.

Naam Heiloo Lokaal

Oprichtingsdatum: 1-2-2017
Vaststelling Statuten: 14-11-2017

Kamer van Koophandel dossiernummer 68573545
RSIN/fiscaal nummer 8575.03.030
BTW nummer: 857503030B01
Bankrekening: NL 49 INGB 000 778 222 4

Vestigingsadres
Boswinde 15
1852 XE Heiloo

Website: www.heiloolokaal.nl
e-mailadres: info@heiloolokaal.nl

Contactgegevens bestuur
Dhr. T.A.P.H. Valkering
Boswinde 15
1852 XE Heiloo
072 – 533 79 92
Email: t.valkering@quicknet.nl

Contactgegevens fractie
Mw. M.P.C. Beemsterboer
Bestevaerslaan 17
1851 VK Heiloo
Tel: 06 – 28 37 90 86
Email: mpc.beemsterboer2@kpnmail.nl

Voor volledige namen en functies van het bestuur, zie onze pagina bestuur.

Doelstelling
Heiloo Lokaal wil, als onafhankelijke partij, in het algemeen belang van de inwoners van Heiloo politiek bedrijven.

Actueel beleidsplan Vereniging Heiloo Lokaal:
Het actuele beleidsplan van Heiloo Lokaal staat verwoord in onze uitgangspunten. Zodra het verkiezingsprogramma is geformuleerd, zal deze daarvoor in de plaats treden.
Heiloo Lokaal staat voor een zelfstandig, leefbaar, groen, duurzaam en sociaal Heiloo.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte noodzakelijke kosten.
Er zijn geen personen in loondienst werkzaam binnen de vereniging.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Heiloo Lokaal verantwoord haar activiteiten in de Algemene Ledenvergadering. De laatste is van 13 juni 2019. Vanwege de Covid-19 pandemie zijn geen ALV’s gehouden.

Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar is statutair op 31-12-2018 geëindigd en omvat het boekjaar 2017-2018.

Heiloo Lokaal werkt met een klein budget. De inkomsten bestaan voornamelijk uit giften van de leden en de fractievergoeding van de gemeente Heiloo.

Vanwege de Covid-19 pandemie is geen ALV gehouden en heeft ook (nog) geen kascontrole plaatsgevonden. wel zij de financiële overzichten over 2019 en 2020 opgesteld. Zie hieronder:

Financieel overzicht Heiloo Lokaal 2020

Financieel overzicht HL 2019

Financieel overzicht 2017-2018: Financieel verslag Heiloo Lokaal 2017-18
Verklaring kascontrolecommissie: Kascontrole 17-18 getekend
Verslag Algemene Ledenvergadering 13 juni 2019: Verslag ALV 13-6-19