Heiloo Lokaal is een nieuwe echt lokale partij met een frisse kijk op jouw Heiloo. Wij staan voor een sociaal, duurzaam, groen, leefbaar en een zelfstandig Heiloo (zie ook Verkiezingsprogramma 2018).

Om hier invulling aan te geven, willen we graag dat je met ons meedenkt op een partijbijeenkomst of fractievergadering.

De eerstvolgende fractievergaderingen (2021) staan gepland op donderdag:
23     sep.
7       okt.
21     okt.
28     okt.
4       nov.
18     nov.
2       dec.

16     dec.

Meld je aan bij onze secretaris Mieke Beemsterboer (06 – 28 37 90 86) of via info@heiloolokaal.nl