Niet alleen Albert Heijn maar ook Heiloo Lokaal zal de komende jaren op de kleintjes letten. Want vele kleintjes vormen een grote hoop. Wij zullen de komende jaren ons geld immers hard nodig hebben.

Speciale aandacht hierbij om de WOZ waarde voor de OZB niet, zoals voorheen, als melkkoe  te gebruiken, maar door een goede balans te zoeken tussen waardestijgingen en de tarieven.

Heiloo Lokaal zal scherp toe blijven zien op een sluitende begroting voor nu en de komende jaren. Er staat nog veel te gebeuren in ons dorp. Verbouwing van de Muziek- en Dansschool, de afslag van de A9, fietsparkeren en andere projecten zullen wel  allemaal gefinancierd moeten worden.

Bouwplannen op inbrei locaties moeten, net als Zuiderloo en Zandzoom, meebetalen aan bovenplanse kosten, zoals de afslag A9 en onze groenvoorzieningen.

Onder onze ouderen en kwetsbaren zit soms verborgen armoede. Het signaleren hiervan is vaak een moeilijke opgaaf. Het zou kunnen helpen als hiervan, op een of andere manier, melding van kan worden gemaakt.

En letterlijk moeten we ook op onze kleine kinderen letten. Daarom zijn locatie en inrichting van speelplaatsen een aandachtspunt voor Heiloo Lokaal.