Wij willen dat Heiloo een dorp is waar de fiets centraal staat. Dat kunnen we realiseren door het vernieuwen van bestaande fietspaden en het aanleggen van nieuwe fietspaden, die gescheiden zijn van voetgangerspaden. Innovatie gaan we hierbij niet uit de weg (zoals het fietspad Zandersloot door het Heilooer Bos).

Drempels en blokkerende druppels zijn uit den boze. Meer straten moeten als fietsstraat worden ingericht, waarbij de auto te gast is. We denken b.v. aan de Stationsweg.

Snellere fietsverbindingen vanuit de wijken naar het centrum zorgen ervoor dat meer inwoners de fiets gaan pakken. Deze moeten zij veilig kunnen plaatsen in voldoende fietsparkeervoorzieningen (’t Loo, Stationscentrum, recreatie gebieden).