Heiloo Lokaal in de coalitie

Vanavond is het nieuwe collegeprogramma “Heiloo Natuurlijk” gepresenteerd.

Na een constructieve en open avond met de 3 coalitiepartijen Heiloo 2000, VVD en D66, heeft Heiloo Lokaal besloten dit akkoord mede te ondertekenen.

Toegevoegd aan het programma zijn onze wensen:

  • Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een vereveningsmethodiek voor stimulering van sociale woningbouw (dit in plaats van het niet-actieve Fonds Sociale Woningbouw).
  • Het herplaatsen van de “burgemeesters fontein” wordt meegenomen in het Masterplan ’t Loo.

In de komende jaren zal er veel in de sociale sector en middenklasse gebouwd moeten worden, zodat er over 10 jaar een verdeling is van 30% sociale woningbouw, 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen.

Met een nieuwe vereveningsmethodiek komen wij tegemoet aan (financiële) uitdagingen van ontwikkelaars van sociale woningbouw, zodat dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Het herplaatsen van de burgemeestersfontein wordt, door opneming in het Masterplan ’t Loo, daadwerkelijk gerealiseerd.

Het betreft de fontein, die door de bevolking op 1 juli 1930 aan de toenmalige burgemeester, Jhr. N. van Foreest, is geschonken bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Deze fontein heeft tot 1968 voor het bordes van het gemeentehuis gestaan, en moest wijken toen daar de rotonde werd aangelegd.
Het toenmalig college beloofde dat de fontein later herbouwd zou worden, nadat de reconstructie van de Raadhuisweg zou zijn voltooid. Dat is echter nooit gebeurd.
Nu, na 50 jaar, vindt Heiloo Lokaal het hoog tijd dat eindelijk die belofte van het college gestand wordt gedaan.
Met de herplaatsing van de fontein is Heiloo weer een stukje cultuurhistorie rijker.

Het collegeprogramma is ambitieus en kent forse uitdagingen, waar we er graag als coalitie raadsbreed mee aan de slag willen.