In de bijzondere raadsvergadering van 29 maart 2022 is Tijmen Valkering benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze decoratie vanwege zijn verdiensten als raadslid van 2002 tot 2022.

De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Mascha ten Bruggecate, voor wie dit de eerste keer was dat zij iemand mocht decoreren.

Tijmen zat van 2002 tot 2017 in de raad voor Heiloo-2000. Daarna was hij raadslid voor Heiloo Lokaal. 29 maart werd afscheid genomen van de gemeenteraad na de verkiezingen van 16 maart j.l.

30 Maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Mieke Beemsterboer wordt dan raadslid en fractievoorzitter voor Heiloo Lokaal. Tijmen blijft actief voor onze partij. Hij zal Mieke steunen met zijn kennis en ervaring. Zo zal hij als commissielid bepaalde thema’s blijven verdedigen.

In zijn dankwoord bedankte Tijmen zijn voormalige mede fractiegenoten:


De 2 M’s,

Het is al weer wat jaren geleden dat ik afscheid heb genomen van de nu grootste partij van Heiloo.

Na ampele overwegingen besloten toentertijd Matthijs en Mieke zich solidaire met mij en wij drieën zagen daarin genoeg basis om een nieuwe lokale partij op te richten.

Heiloo Lokaal was geboren.

Bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 haalde wij één zetel en dat was voldoende om ons enigszins gesetteld te voelen. Echter een eenmansfractie brengt heel veel werk met zich mee. Gelukkig was ik inmiddels met pensioen gegaan en kon zodoende over meer vrijetijd beschikken dan voorheen. Maar nog gelukkiger was ik toen met de steun die Matthijs en Mieke mij toezegde bij het vele fractie werk.

Ik ben voor hun loyale houding van toen naar mij toe ontzettend dankbaar en wil dat vanavond hardop gezegd hebben. Bij deze dus, waarvan akte.

Mieke gaat het stokje van mij overnemen en ik zal op mijn beurt haar daarbij in commissie en fractie verband ondersteunen. U bent dus na vanavond nog niet helemaal van mij af.

Tot slot een advies voor alle nieuwe raadsleden:
“Politiek bedrijf je het beste met jouw gezicht naar de zon toe want dan laat jij al je schaduwen achter je”.


Matthijs de Moel feliciteerde Tijmen met de volgende bewoordingen en verwijzend naarste laatste verkiezingsprogramma:


Beste Tijmen,

Van harte gefeliciteerd. Welkom bij de club. 

20 jaar raadhistorie komt te einde.

De historie van Heiloo staat bij jou hoog in het vaandel. Een vlag van Heiloo, die al jaren op jouw wensenlijstje stond, heb je kunnen initiëren toen zich daar een geschikt moment voor aandiende.

Een ander voorbeeld van jouw historisch besef en initiatief is de herplaatsing van de burgemeester fontein. In 1968 verwijderd met de belofte van de gemeente die later weer te herplaatsen. Na 50 jaar heb jij die belofte nieuw leven ingeblazen en al 5 jaar strijd je ervoor dat het gerealiseerd wordt. Ook al zit je niet meer in de raad: die strijd gaat door.

Als er één eigenschap is, die Tijmen kenmerkt, dan is het vasthoudendheid.

Niet alleen op het terrein van de historie komt die eigenschap tot uiting. Ook op het vlak van de openbare ruimte en vooral de sociale woningbouw wijs je ons steeds op 40-30-30 en Fonds Sociale Woningbouw. En niet te vergeten 3 lagen en 10 meter.  Je wist de raad daar steeds scherp mee te houden. En terecht. Als er een besluit over genomen was, moet dat wel in het geheugen blijven.

Ook zette jij je steeds in voor het behoud van groen in Heiloo. Maar wel met een straatbeeld dat netjes en schoon is. Overwoekerde middenbermen en vuile, onleesbare, straatborden zijn jou een doorn in het oog.

Ergernis is voor jou vaak een drijfveer geweest om actie te ondernemen. Drempels en druppels, die fietsers hinderen. Weg ermee. Waarom moeten fietsers stuiterend door Heiloo rijden? Geen doen voor kinderen in zitjes en boodschappen in een mandje, die er bijna uit vallen. Je hebt ons er meermalen op gewezen.

De manier waarop je dat te berde bracht is wel op jouw geheel eigen wijze. Niet actievoerend, maar rustig, corrigerend en met humor, die zich vooral via kwinkslagen uitte.

Jouw waarden zullen niet langer in de raad doorklinken, maar we hebben ze vastgelegd in de waarden van Heiloo Lokaal, opdat ze niet verloren gaan.

Daarom wens ik je:    Fiets First – Groen Goed – Een Fijn Leven en veel Woongeluk

O ja:   blijf op de kleintjes letten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *