Wat zijn voor jou Gouden Jaren? Schooltijd, Sportprestaties leveren, mooie woonomgeving, muziek maken of genieten van kunst en cultuur?

In Heiloo moet iedereen Gouden Jaren kunnen beleven, in welke levensfase je je ook bevindt.

Heiloo Lokaal willen dat bevorderen door:

   • Voldoende woningbouw voor elke doelgroep, op basis van een lokaal woononderzoek.
   • Goed onderwijs en onderwijsgebouwen die duurzaam en van goede ventilatie zijn voorzien.
   • Buitenschoolse opvang, zo mogelijk dicht bij de scholen, liefst in een “Integraal Kindcentrum” (b.v. in Zandzoom).
   • Voldoende aanbod van zowel Kunst en Cultuur als Sport in ons dorp. Het gaat dan om zowel verenigingen als voorzieningen (zoals Muziek & Dansschool Heiloo, De Beun, Cultuurkoepel, Sportvelden en de Sporthallen).
   • Voorzieningen en informatie voor toeristen (VVV-kantoor, perfecte fietspaden, openbare toiletten).
   • Voldoende speelmogelijkheden voor onze jongeren (speeltuintjes, The Spot).
   • Eén loket beleid voor inwoners en ondernemers.
   • Een veilige woonomgeving, voorzien van goede verlichting.

Heiloo Lokaal werkt samen met lokale organisaties, zowel binnen de BUCH als ook binnen de Regio Alkmaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *