Creatie wijst op het maken van nieuwe dingen. De kunst- en Cultuursector neemt daar een vooraanstaande positie in. Wij ontlenen ons bestaansrecht eraan en dragen er actief en passief aan bij. Dat mag niet verloren gaan.

Maar creatie is ook innovatie.

Wij willen ruimte geven aan innovatieve ideeën, zowel vanuit inwoners, ondernemers, organisaties als de gemeente zelf. Het subsidie en faciliterende beleid in Heiloo moet zo ingericht zijn dat er altijd ruimte is voor nieuwe ideeën.

Heb je bijvoorbeeld als inwoner of ondernemer een plan, in de breedste zin des woords, waarvan je denkt dat is innovatief, dan zal Heiloo Lokaal dat altijd ondersteunen.

Sommige zaken zouden anders ingericht kunnen worden. Neem een frisse blik naar voren en kijk hoe het anders zou kunnen. Als een plan verfrissend en nieuw is, en bijdraagt aan verbetering, dan zouden wij zeggen: Dien het in en bekijk de (subsidie) mogelijkheden.

Bij een goed plan heeft U Heiloo Lokaal aan uw zijde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *