Woongeluk wordt door veel factoren bepaald. Voor de een is binnenruimte belangrijk; een ander heeft liever een grote tuin met een klein huis. Ook kan woongeluk juist bepaald worden door een veilige leefomgeving in b.v. een hofje of appartementengebouw.

We willen bouwen naar de behoefte. Bijvoorbeeld kleine woningen bouwen voor ouderen en jongeren. Zo krijgen starters een kans, maar kan iemand kleiner gaan wonen als dat gewenst is. Dit kan ook bereikt worden door, onder andere, bestaande woningen te splitsen.

Variëteit in het woningaanbod is belangrijk: levensloopbestendige woningen, knarrenhofjes, kangoeroewoningen, Tiny Houses, maar ook hofjes met ouderen en gezinnen bij elkaar willen we mogelijk maken, net als woongroepen. Uiteraard afhankelijk van de behoefte.

De wens van bewoners moet centraal staan, niet het aanbod van ontwikkelaars. Daarbij moet voor elke portemonnee gebouwd worden. Daarom houden we vast aan minimaal 40% sociale bouw bij elke ontwikkeling. Als dat niet gerealiseerd wordt, moet een bijdrage gedaan worden aan het Fonds Sociale Woningbouw, waardoor elders wel sociale bouw gerealiseerd kan worden.

Verder staan we voor verduurzaming van de woningvoorraad. Isoleren, duurzame bouwmaterialen en nieuwe vormen van warmte opwekking en -opslag hebben prioriteit. Circulair bouwen moet gewoon worden in Heiloo, net zoals het bouwen van voldoende sociale huurwoningen. Dat moet dan wel als eis worden meegegeven aan de ontwikkelaars, en dus worden vastgelegd in de woonvisie. Tevens willen we de biodiversiteit bevorderen bij elk project. Tegels eruit en groen erin (Steenbreek), nestkasten in de gevel, groene en/of blauwe daken dragen daaraan bij.

Ook zal  minder autoverkeer bijdragen aan een plezierige woonomgeving. Daarom  moet de fiets nog aantrekkelijker worden om te gebruiken. Als de Stationsstraat een fietsstraat wordt, krijgen de aanwonenden ook weer een fijn leven.

Verder willen we ons inzetten voor een verbod op nachtvluchten boven Heiloo en vermindering van vliegbewegingen boven ons dorp in het algemeen. Ook dat draagt bij aan woongeluk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *