GEHOORD WORDEN

Inwoners en ondernemers binnen Heiloo moeten gehoord worden over allerlei onderwerpen.

Daarvoor hebben wij inmiddels de “Dialoogtafel” in het leven geroepen. Door deze dialoogtafel kan iedereen zijn onderwerp in één keer voorleggen aan alle fracties in Heiloo.

Daarnaast blijft er natuurlijk de mogelijkheid om een afspraak te maken met Heiloo Lokaal om uw onderwerp bespreekbaar te maken tijdens onze fractievergadering.

Ook kan je terecht bij de Jongerenraad. Wij vinden het belangrijk dat ook de wensen en ideeën van jongeren worden gehoord.

Wij zorgen ervoor dat het gehoord wordt in de gemeenteraad.

Participatie is belangrijk voor Heiloo. Wij werken samen met verschillende organisaties en ook door middel van enquêtes wordt de mening gevraagd van Heilooenaren over bepaalde onderwerpen, die wij meenemen in de besluitvorming.

Het moet makkelijker gemaakt worden om antwoord te krijgen op hulpvragen. Wij zijn voorstander van 1 loket, waar de vraag neergelegd wordt en er een in normaal Nederlands antwoord gegeven wordt. Goede, eenvoudige voorlichting moet bereikbaar zijn voor iedereen, zowel voor inwoners als ondernemers.

De stoepenpatrouille willen wij opnieuw leven inblazen. Daarmee kunnen wij Heiloo nog veiliger maken. Losliggende stoeptegels of overhangende struiken kunnen zo eerder gesignaleerd worden.

Ook door het scheiden van fiets- en wandelpaden op doorgaande routes binnen Heiloo is er minder gevaar voor deze weggebruikers.

Inmiddels werken wij al een aantal jaar met FIXI, het punt voor meldingen in de openbare ruimte. Wij zien dat dit goed werkt, meldingen worden snel opgepakt en opgelost.