Het verkiezingsprogramma is opgebouwd rond 11 waarden. Deze maken we concreter richting diverse doelgroepen. Vanuit deze waarden bedrijven we pragmatische politiek in Heiloo, niet gebonden aan beginselen of overtuiging. De bewoner van Heiloo, en diens wensen, staan daarbij centraal.


FIJN LEVEN

GEHOORD WORDEN

GOUDEN JAREN

Woongeluk

Nabuurschap

Creatie

Fiets First

Spot-On

Open voor Ieder

Groen Goed

OP DE KLEINTJES LETTEN

KANDIDATENLIJST 2022