Nieuwe Werkwijze Raad

In 2021 gaat de gemeenteraad van Heiloo werken met nieuw model, waarbij de inbreng van inwoners meer wordt gevraagd en gewaardeerd. Zie bijgaand artikel uit de Alkmaarsche Courant van 23-1-21