Op 2 november 2020 heeft mw. Corrie Konijn (raadslid van Heiloo-2000) het besluit genomen om zich aan te sluiten bij de fractie van Heiloo Lokaal. haar motivatie verwoorde zij in de raadsvergadering als volgt:

Meneer de Voorzitter,

Door een intern partijprobleem -gestoeld op een onoverkomelijke vertrouwingsbreuk- heb ik het besluit genomen om afscheid te nemen van de fractie van HEILOO-2000.

Afscheid nemen van een partij doe je niet zomaar.

16 jaar geleden trad ik toe tot HEILOO-2000 en wij waren altijd een sociale en aantrekkelijke partij voor vele kiezers in Heiloo. Herkenbaar en solide. Wij zijn daardoor al meerdere perioden de grootste partij van Heiloo.

Ik heb overwogen om mijn Raadszetel in te leveren, maar de mensen die met voorkeurstemmen op mij hebben gestemd, laat ik niet in de steek.

Door externe factoren heeft een van de oud-gediende van HEILOO-2000, de heer Tijmen Valkering, HEILOO-LOKAAL opgericht.
Ik heb besloten om mij aan te sluiten bij diegene die ik goed ken en waarvan ik precies weet hoe er gedacht wordt over omvangrijke dossiers, ook vanuit de historie.

De partijprogramma’s verschillen niet of nauwelijks. Dus de overstap kan ik gerust doen.

Wat mij betreft voorzitter, geen paniek.
De huidige coalitie kan wat ons betreft tot de Raadsverkiezingen in maart 2022 blijven functioneren in haar huidige vorm.
Wel zal er gedoogsteun van een of meerdere partijen moeten worden gezocht.

Dat laatste komt een goed debat in de Raad ten goede. Daar ontbrak het de laatste tijd aan waardoor de Gemeenteraad in Heiloo uiterst voorspelbaar werd.

Ik wens U allen succes.

Met hartelijke groet,
Corrie Konijn Gemeenteraadslid in Heiloo

Wij heten Corrie van harte welkom in onze partij en wensen haar veel succes.

Een gedachte over “Heiloo Lokaal verdubbelt het aantal raadszetels”

  1. Veel succes gewenst in de versterkte bezetting.
    Geeft in ieder geval beter de mogelijkheid vanuit eigen doelstelling een aantal zaken te behandelen, zoals de woningbouwprojecten Zandzoom, Liefting en GPGroot en niet alleen naar de wens van de wethouder. In deze projecten worden alleen de de “duurdere behoeften” ingevuld en wordt niet gestreefd naar redelijke invulling van alle woningbehoeften. Zelfs niet als het bekeken wordt vanuit het oogpunt van geheel Heiloo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *