In de gemeenteraad van 2-11-2020 werd door onze fractievoorzitter, Tijmen Valkering, het volgende betoog gehouden m.b.t. de begroting 2021.

Voorzitter,

Eind juni van dit jaar hebben wij bij de behandeling van de kadernota een aantal aanbevelingen gedaan met de hoop dat men daar gehoor aan zou gaan geven. Als kleinste fractie snappen wij ook wel dat niet al onze aanbevelingen gehonoreerd zouden gaan worden. Maar helaas constateren wij nu dat het college ons op geen enkele manier ter wille is geweest. Dat vinden wij spijtig en geeft ons weinig ruimte om positief over de nu voorliggende begroting 2021 te besluiten.

Vasthoudend als wij zijn geven wij het niet te snel op en doen vandaag met een aantal amendementen alsnog een poging het tij te keren.

Zoals daar zijn:

Onderhoud sportvelden
Enige jaren geleden hebben wij een transitie gehad om verborgen subsidies bij verenigingen te elimineren om zo tot reële maatschappelijke huurtarieven te komen. Een lager huurtarief konden verenigingen verkrijgen door zelf bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
Nu blijkt dat men daar niet of onvoldoende aan kan voldoen en de gemeente deze verplichting overneemt voor € 38.000,- betekend dus dat er weer sprake is van een verkapte subsidie.

Opheffen Fonds Sociale Woningbouw
Dit fonds heeft zich in het verleden positief bewezen bij sociale woningbouwprojecten. Recent nog bij o.a. het Noordergeestkerk plan. Voeding van het fonds vindt nog steeds plaats via antispeculatie bedingen bij koopwoningen in Zuiderloo.

Verlaging Bijzondere bijstand
Op pagina 29 (nr. 13) lezen wij dat het College als nieuw beleid invoert: verlaging bijzondere bijstand (met 10%). Als motivatie geeft het College aan dat wij dan in de pas lopen met de BUCH gemeenten. Voor ons is dit een couleur lokaal voor Heiloo. In tijden van deze Coronacrises waar veel meer mensen naar de voedselbank moeten vinden wij dit geen goed besluit.

Wij bevelen deze amendementen graag bij de raad aan en hopen op positieve besluitvorming.

Wij hebben ook kennisgenomen van het door de rekenkamer opgestelde rapport m.b.t. deze begroting. Twee aspecten willen wij nu voor het voetlicht brengen:

    • Is het college bereid om voortaan ook een begroting in één opslag volgens het z.g. BIEO-vorm aan te bieden ?
    • Is het college bereid om het voorstel t.a.v. de OZB-bepaling voortaan te hanteren, te weten: Waardestijging in mindering brengen op het tarief en daar dan de inflatie op toe te passen ?

Tot slot voorzitter hebben wij nog een vraag over de aanbiedingsbrief. Daarin lazen wij dat de ondertekenaar van deze brief in de allereerste zin  spreekt van onze “coalitieovereenkomst”
Is dat serieus bedoeld of een verschrijving ?

Tot zover in 1e termijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *