Algemene Beschouwingen 2020

Voorzitter,

De kadernota 2021 die nu voorligt zien wij als het financiële spoorboekje van het college voor het komende jaar en als opmaat naar de begroting van 2021.
Een financieel spoorboekje die als basis het coalitie programma heeft van de jaren 2018 tot 2022 welke een beleid heeft neergelegd die ons nu een negatief resultaat laat zien van bijna 1,5 miljoen.

Hier worden wij als Heiloo Lokaal niet blij van !!

Kunnen wij het college dit volledig aanrekenen? Wij vinden deels van wel, want regeren is immers ook vooruit zien en wij vinden dat er in de voorgestelde nieuwe beleidsprojecten zeker zaken zitten die niet persé noodzakelijk zijn.
Wij zullen zeker nu ook op de kleintjes moeten letten.
Deelt het college onze mening in deze en is zij bereidt nog eens naar de noodzaak van deze nieuwe beleid projecten te kijken ?Zoals daar zijn: het overnemen van de (achterstallige) onderhoudswerkzaamheden van verenigingen, het aanstellen van een maatschappelijk regisseur voor de binnensportaccommodaties en het programma nieuw Tij !

Wat ons ook zorgen baart is het overzicht van nieuwe ontwikkelingen in Heiloo die nog niet zijn opgenomen in het begrotingssaldo. Welke van deze ontwikkelingen in Heiloo wil het college kost wat het kost doorgang laten vinden. Ook het ontbreken van een goede risicoparagraaf voor de grote projecten in de kadernota vinden wij een gemis. Dit zou een standaard onderdeel van de kadernota moeten zijn.

De inhuur van externe krachten moet wat ons betreft eens nader bekeken worden. Volgens ons is er genoeg kennis in de organisatie aanwezig om menig van de door externe krachten verrichte werkzaamheden door eigen mensen te laten uitvoeren. Daar was de “K” van kwaliteitsverbetering bij aanvang van de BUCH immers voor bedoeld. Bovendien beklijft het beter als eigen mensen worden ingezet. Er wordt te makkelijk gekozen voor de makkelijkste weg.

Verder adviseren wij om het project herhuisvesting van de gemeentehuizen op een laag pitje te zetten en in ieder geval de evaluatie van Berenschot af te wachten en de raden om draagvlak te vragen. Want wat als de BUCH ontploft, en wij inmiddels afscheid hebben genomen van ons eigen gemeentehuis.

Voorzitter, dit is slechts een greep uit wat wij in de kadernota zijn tegengekomen.
Nogmaals een kadernota welke voortvloeit uit het beleid van dit college en wij voelen ons daar niet verantwoordelijk voor. Het college moet zelf maar met voorstellen komen om het leed te verzachten.

Bij aanvang van mijn betoog vergeleek ik deze kadernota met het financiële spoorboekje van het college. Hopelijk rijdt de trein niet op het hoogfrequent spoor maar neemt men de tijd om af en toe op het perron van Heiloo alles nog eens goed te overwegen.

Geacht college, tot zo ver in 1e termijn.

Tijmen Valkering
Heiloo Lokaal