Woonvisie 2019: een lege huls

Maandagavond 5 februari jl heeft de gemeenteraad van Heiloo de Woonvisie 2019 vastgesteld. Een Woonvisie die we een een “lege huls” hebben genoemd, en waar Heiloo Lokaal dan ook tegen heeft gestemd. Demotivatie vind u in onderstaan betoog van fractievoorzitter Tijmen Valkering.

Voorzitter,

Vlak voor de verkiezingen van maart 2018 heeft de portefeuillehouder Woonvisie versie 2017 naar de raad gebracht, deze versie is toen door de raad niet rijp geacht en toen logischerwijs van de agenda gehaald. Gewogen en te licht bevonden.
Als wij nu naar de 2019 versie kijken die ons nu wordt aangeboden is er inhoudelijk, op paar accenten na, wezenlijk niets veranderd.
De vraag is dan ook gerechtigd of deze versie nu dan wel rijp is voor besluitvorming.
Het antwoord op die vraag is wat ons betreft een dikke nee.

Het is een onvoldragen en visieloos document.

  • Waarom niet zorgen voor een gevarieerde bevolkingsopbouw en dit, rekening houdend met demografische ontwikkelingen, als uitgangspunt nemen en goede instrumenten ontwikkelen om dit te bereiken.
  • Deze goede instrumenten inzetten i.p.v. overleg met marktpartijen, het woord zegt het immers al, marktpartijen zullen altijd voor eigen parochie preken. De slager keurt dan zijn eigen vlees.
  • Waarom niet eens met meerdere c.q. andere woningcoöperaties om de tafel gaan zitten en afstappen van onze hofleverancier Kennemer wonen. Het zou verfrissend kunnen werken.
  • Een deugdelijk woonwensen onderzoek is onontbeerlijk mits maar met alle partijen rekening wordt gehouden, dus ook met de spijtoptanten die talrijk zijn.
  • Kijk eens naar omliggende gemeenten die ook met deze problemen worstelen, zo is Alkmaar een antispeculatie beding en zelfbewoningsplicht aan het optuigen en is Castricum druk doende om een Fonds Sociale Woningbouw met geld te vullen. En wat te denken van starters leningen.
  • Heel belangrijk is tevens dat deze woonvisie ook moet gelden voor onze uitbreidingsgebieden. Nu gaat de woonvisie daar volledig aan voorbij. Wat overblijft zijn een paar inbreilocaties en die kunnen geen wezenlijk gewicht in de strijd werpen om van grote invloed te zijn op het Heiloo’se woningbestand.

Voorzitter de lijst van bedenkingen van ons op deze woonvisie is zo talrijk dat ik in dit betoog deze niet  allemaal kan benoemen.

Er moet in BUCH verband toch kwaliteit genoeg aanwezig zijn om een woonvisie neer te leggen waar Heiloo wat aan heeft en dat is deze versie 2019 zeker niet.
Het zou de portefeuillehouder sieren als hij wederom de moed heeft deze woonvisie aan te houden en middels een raadsbrede werkgroep tot een deugdelijke visie te komen, i.p.v. het er, met 10 stemmen voor en 9 tegen, vanavond door te jassen.

De Woonvisie 2019 is met 10 tegen 9 aangenomen.
Zie ook het artikel van de Alkmaarse Courant dd 6-2-19