Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 27 juni houdt Heiloo een Algemene Ledenvergadering.

Behalve leden zijn ook belangstellenden welkom op deze bijeenkomst. We willen graag jouw mening horen t.a.v. (actuele) politieke onderwerpen, die jou en ons raken.

Gaarne een een berichtje via info@heiloolokaal.nl of het aanmeldformulier.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling verslag van 18 januari 2018 (conceptverslag: zie bijlage)
 3. Stand van zaken financiën
 4. Vaststelling bijdragen voor leden, raadsleden en commissieleden.
 5. Toelichting op en evaluatie van verkiezingen en coalitievorming
 6. Uitwisseling (actuele) politieke onderwerpen:
  • BUCH-vorming en financiën
  • Ontwikkeling nieuw bestemmingsplan Buitengebied
  • Etc.
 7. Toekomstplannen (groei partij en communicatieplan)
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting