Op 14 februari verscheen in het Alkmaars Weekblad een overzicht van de politieke partijen over de stelling: “Aanpak grondwateroverlast hoogste prioriteit”.

Wij zijn het oneens met deze stelling, en wel om de volgende redenen.

De wateroverlast in Heiloo is niet echt een probleem. Dus om hier een hoge prioriteit aan toe te kennen, zoals in de stelling wordt gevraagd, gaat ons te ver. Bij de bouw van Zuiderloo heeft men onvoldoende rekening gehouden met de effecten van excessieve regenval. Voorheen werd door de tuinders de grondwaterstand door drainage en pompen op peil gehouden. Bij beëindiging van hun werkzaamheden werden de pompen uitgezet en was de waterhuishouding tijdelijk behoorlijk verstoord. Hierop heeft de gemeente actie ondernomen en het Waterplan voor die wijk nog eens kritisch bekeken en aangepast. Zodra de wijk helemaal gerealiseerd is en alle watergangen zijn aangelegd, moeten alle problemen opgelost zijn en zal iedereen droge voeten, funderingen en tuinen hebben.
Ervaringen opgedaan in Zuiderloo zal door Heiloo Lokaal worden gebruikt om dergelijke fouten en misrekeningen te voorkomen.

Heiloo Lokaal heeft niet voor niets als speerpunten geformuleerd dat we moeten zorgen voor “Voldoende wateropslagplekken, bemaling en infiltratiesystemen”. Daarnaast willen we nieuwe initiatieven en mogelijkheden voor klimaatadaptatie benutten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *