Onderstaand het betoog van fractievoorzitter Tijmen Valkering m.b.t. dit bouwplan.

Steeds meer komt de vraag naar boven hoe serieus neemt de raad van Heiloo zich zelf. Immers:

 1. Het huidige bestemmingsplan waarin deze locatie zich bevind is met meerderheid door de raad van Heiloo vastgesteld en geeft voor deze locatie een kantoor bestemming aan. De ontwikkelaar, maar ook het college, heeft tot op heden geen enkele onderbouwing gegeven waarom een bestemmingswijziging hier op zijn plaats is.
  Wel is ons een brief van een gerenommeerd makelaarskantoor ter hand gesteld waarin duidelijk te lezen is dat er gezien het succes van de verhuur van het GGZ gebouw, even verderop aan de Kennemerstraatweg, en de wachtlijst die daar aanwezig is, er zeer veel vraag is naar panden met verhuur capaciteit. Dat deze een lagere huur opbrengen dan voor de ontwikkelaar misschien wenselijk zou zijn, doet voor ons niet ter zake. De markt heeft immers altijd gelijk en ik ben geen raadslid geworden om ontwikkelaars te plezieren maar wel om het algemeen belang te dienen. Bovendien heeft de ontwikkelaar geen enkel bewijs kunnen overleggen dat hij tevergeefs dit pand heeft trachten te verhuren.
 2. Ook de huidige woonvisie is door de raad van Heiloo bij meerderheid vastgesteld en die geeft duidelijk aan dat er in Heiloo volgens de verdeelsleutel 40-30-30 moet worden gebouwd. Vorige maand nog heeft deze commissie om dezelfde reden een bouwplan aan de Krommelaan naar de prullenbak verwezen. Gelden hier dan andere regels?
  Heiloo Lokaal is geen tegenstander van afwijking hierop maar dan moet er wel een storting worden gedaan in het fonds sociale woningbouw of anderszins compensatie worden geboden.
 3. Ook wordt er geen bijdrage geleverd voor bovenwijkse voorzieningen terwijl elders in het dorp bij grote nieuwbouwprojecten fors moet worden betaald.
 4. Bovendien is er dankzij een aangenomen motie van de VVD en Heiloo-2000 bij gestapelde bouw een maximale hoogte van 10 m vastgelegd. Bij een bouwwerk op het Stationsplein is met succes hier reeds gebruik van gemaakt. Nu ligt er een plan voor van 11 meter hoog, met bovendien in de planregels nog steeds de mogelijkheid om 10% te mogen afwijken.
 5. Als extra mag er een vrijstaand woonhuis aan de Catstraat worden gebouwd. In de stukken is geen enkele planologische, welstandelijke of stedenbouwkundige onderbouwing te vinden waarom deze woning wenselijk is. Een groensingel zou naar ons idee een betere oplossing voor deze plek zijn.

Heiloo Lokaal heeft nog steeds de overtuiging dat op deze levendige locatie het bij uitstek een plek is, die geschikt is voor een wat luxer gebouw voor dienstverlening met daarboven evt. een penthouse voor bewoning. Heiloo moet immers geen slaapstad worden.

Op vele, door de raad vastgestelde, beleidsplannen wordt bij dit plan afgeweken en je kunt je afvragen hoe dat mogelijk is. Vandaar de vraag aan het begin hoe serieus deze raad zich zelf neemt. Of wil men voortaan in Heiloo de handelswijze hanteren van: “Hoe de wind waait, waait mijn jasje.”

2 gedachten over “Het Wegenaar gebouw”

 1. Wat betreft maximale bouwhoogte: graag volledig zijn. College heeft expliciet aangegeven dat dit max 11 meter zal zijn (en geen gebruik wordt gemaakt van vrijstelling).

  1. In artikel 8 (algemene afwijkingsregels) van het bestemmingsplan staat nog:

   “….
   afwijken van de bestemmingsregels voor:
   a. De in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *