Op 4 januari verscheen in de Alkmaarsche Courant een artikel

over het voornemen van het college om de bijdrage van minima voor de schoonmaakondersteuning terug te brengen van € 4,87 naar € 2,18. Dit geldt dan voor de eerste 2 uur.

Deze wijziging moet plaatsvinden door een wijziging op de verordening Sociaal Domein, die de raad van Heiloo op 3 april 2017 heeft vastgesteld.

Bij het vaststellen van die verordening heeft Heiloo Lokaal al geageerd tegen deze eigen bijdrage en met de Partij van de Arbeid een amendement ingediend, die het helaas niet heeft gehaald. (zie Amendement verworpen).

Hoewel elke verlaging van de eigen bijdrage voor minima winst is, vindt Heiloo lokaal nog steeds dat dit eigen aandeel op € 0,00 gezet moet worden. Immers, minima die huishoudelijke hulp vanuit WMO geïndiceerd krijgen hoeven ook geen eigen bijdrage te betalen. Daarin schuilt ons inziens de ongelijkheid en daarvoor zullen we in de komende commissie- en raadsvergadering blijven pleiten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *