Door het college is een nieuwe woonvisie geschreven die in de raad van februari a.s. waarschijnlijk met een krappe meerderheid door coalitie partijen (VVD, CDA, Heiloo-2000) zal worden aangenomen. Dus met 10 stemmen voor en 9 tegen.

De oppositie partijen hebben het college verzocht om deze nieuwe woonvisie nu niet te behandelen, maar dat na de verkiezingen door een nieuwe raad te laten doen. Er blijken namelijk veel te veel open eindjes aan deze visie te kleven die eerst opgelost moeten worden. Zoals daar zijn:

  • Groot gebrek aan betaalbare huurwoningen voor onze jeugd. Mede door het passend toewijzen zijn wachttijden onacceptabel lang. Een deugdelijk woonwensen onderzoek moet de juiste behoeftes voor de diverse categorieën aantonen.
  • Ook voor ouderen, die graag willen verhuizen naar een betaalbare huurwoning, is er een tekort aan mogelijkheden. Noodgedwongen blijven zij nu in hun te grote huur of koopwoning wonen, waardoor van doorstroming te weinig sprake is.
  • Voor Zandzoom wil het college de 40-30-30 norm (minimaal 40% sociale woningbouw) loslaten. Deze wijk dreigt nu een woonwijk voor enkel de hogere inkomens te worden. Veel oud Heiloo’se jongeren, die noodgedwongen naar elders zijn uitgeweken, hebben hierdoor minder mogelijkheden om naar Heiloo terug te keren.
  • Men beweert dat 25% van alle woningen in Heiloo in het sociale segment vallen en dat er daarom geen behoefte zou zijn aan woningen in de goedkopere markt. Aangetoond is dat echter niet en wordt door ons in twijfel getrokken.
  • Het Fonds Sociale Woningbouw moet weer hoog op de agenda worden geplaatst om zo extra budget te creëren voor de bouw sociale (huur)woningen. Bijvoorbeeld voor starters. In de voorgestelde woonvisie kan dit instrument nauwelijks functioneren.
  • Er wordt verwezen naar de huidige Structuurvisie, die echter allang herzien had moet worden, omdat kostendoorberekening van bijv. grote projecten als de afslag A9 en ondertunneling Vennewatersweg nu maar beperkt mogelijk is.
  • KennemerWonen heeft een te leidende rol in de gemeente Heiloo. Het zou een goede zaak zijn als er in de woningcorporatie wereld meer concurrentie zou komen.

Wat is de houdbaarheidsdatum van deze woonvisie met een nieuw college in het vooruitzicht ??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *