Eerste Algemene Ledenvergadering van Heiloo Lokaal

Gisteren heeft Heiloo Lokaal haar eerste Algemene Ledenvergadering gehouden.

Daarbij is het verkiezingsprogramma vastgesteld en hebben de leden aangegeven, welke speerpunten de meeste aandacht moeten krijgen.

Tevens is de kandidatenlijst opgesteld. Naast de huidige raadsleden worden dat Luuk Schaap, Marlise Mantel en Erik Ruigewaard. Binnenkort zullen zij zich nader presenteren.

Ook is het plan de campagne doorgenomen en zo gaan we met volle kracht de verkiezingen in.