In de raad van maandag 11 dec. j.l. bleek ons overduidelijk dat er geen weg meer terug is voor de beslissing wel of geen afslag A9. Besluiten van eerdere raden liggen hieraan ten grondslag.

Inmiddels is er op dit dossier veel geld uitgegeven, namelijk € 7,2 miljoen. Tel daarbij de schade claims op, die op Heiloo afkomen, als de stekker nu uit het project wordt getrokken, dan is het onverstandig om nu te besluiten om te stoppen. De reserves waar Heiloo nog over beschikt zouden als sneeuw voor de zon verdampen.

Heiloo en dus de inwoners zouden dat in hun portemonnee gaan merken, doordat de reserves alleen weer op peil kunnen worden gebracht door bijv. de OZB te verhogen of subsidies drastisch te verlagen.

De kosten, gemoeid met de aanleg van de afslag, zijn gedekt uit drie grote projecten te weten, Zuiderloo, Zandzoom en de Boekelermeer. Met de aantrekkende economie en momenteel gunstige woningmarkt is te verwachten dat één en ander moet gaan lukken.

Wat ons zorgen baart is de aanbesteding van de afslag, die volgens strakke Europeese richtlijnen door de provincie wordt uitgevoerd. In de raadsvergadering hebben wij ervoor gepleit dat mocht zich dat voordoen versobering van het traject voor ons een eerste optie is om tegenvallers op te vangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *