Op 9 oktober jl. behandelde de gemeenteraad het bestemmingsplan A9. Heiloo Lokaal stemde uiteindelijk tegen dit bestemmingsplan. Hieronder motiveren wij ons standpunt.

Het besluit om de afslag A9 aan te leggen is al in 2001 genomen en Heiloo Lokaal is  een warm voorstander van deze afslag. Heiloo gaat mee in de “vaart der volkeren” en versterkt zijn positie ten opzichte van omliggende gemeentes, die deze afslag niet hebben. Tezamen met het NS-station is en blijft ons dorp goed bereikbaar. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Heiloo.

Op 3 maart 2014 is door het college de O.N.S. (Overeenkomst Nieuwe Strandwal) aangeboden aan de gemeenteraad. Die overeenkomst regelt het wel en wee over alles wat met de afslag te maken heeft, inclusief de kosten.
Op die raadsvergadering is een motie ingediend door het CDA, de PvdA, Heiloo-2000 en D’66/GL,  welke door de raad is aangenomen waarmee een paar aanvullende voorwaarden aan het college zijn meegegeven. Een van deze voorwaarden was dat er een regionaal gedragen visie komen over de afwikkeling van het kustverkeer moest komen.

Daarnaast hebben wij steeds aangegeven dat de afslag niet meer mag kosten dan 8,5 milj. (prijspeil 2013, excl. BTW en indexering) en dat het voorzieningenniveau van Heiloo niet mag worden aangetast. Bij overschrijding van de kosten dient de wethouder bij de raad terug te komen om extra geld te vragen.

Wij van Heiloo Lokaal zijn van mening dat aan deze voorwaarden nog steeds niet door het college is voldaan en dat de wethouder onze zorgen in deze niet heeft kunnen weerspreken.

Bovendien zijn er een aantal details van het bestemmingsplan die wij graag anders willen invullen, zoals:

  • Kruising bij de Kennemerstraatweg de verkeerlichten dusdanig plaatsen dat het bestaande woonhuis op de hoek geen last krijgt met verkeerslichten die in zijn woning schijnen. Er is toegezegd dat met de bewoner naar een oplossing wordt gezocht.
  • Fiets verkeer op de Oosterzij bij de kruising met de afslag via verkeerslichten regelen en niet via een turbo rotonde waarbij de fietsers geen voorrang krijgen. Ons amendement met E.66 werd verworpen.
  • Waar de afslag  A9 en de Kanaalweg elkaar kruizen geen rotonde aanleggen maar een T-kruising. Hiermee besparen wij kosten en gebiedsruimte van het Heiloo’er Die. Ons amendement met E.66 werd verworpen.
  • Fietsers en agrarisch verkeer niet te samen gebruik laten maken van de oude oostelijke parallelweg langs de A9, maar het agrarisch bestemmingsverkeer ook over de nieuwe weg laten rijden. Onze motie met E.66 werd nipt verworpen.

Wetende dat het budget nu al overschreden wordt, terwijl de aanbesteding nog moet plaatsvinden, hadden wij graag gezien dat het college onze voorstellen, die allen een kosten besparing kunnen opleveren, had overgenomen. Nu dit niet het geval bleek te zijn en aan het gestelde van de motie van 3 maart 2014 nog niet is voldaan hebben wij tegen dit bestemmingsplan gestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *