Statuten vastgesteld

Vandaag is Heiloo Lokaal een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid geworden. Vanmiddag werden bij de notaris de Statuten Heiloo Lokaal getekend.

Hierbij is een nieuwe mijlpaal bereikt in het ontstaan van Heiloo Lokaal als nieuwe lokale politieke partij. We gaan nu een verzoek tot registratie indienen om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het betekent ook dat inwoners, die mee willen doen om onze doelstellingen te realiseren zich kunnen aanmelden als lid. Ook is het mogelijk om donateur te worden of mee te denken met de uit te zetten koers.

Binnen kort zullen we onze speerpunten en verkiezingsprogramma presenteren. Een werkgroep is deze nu aan het voorbereiden.