Door samenwerking met het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds kunnen kinderen, van 4 tot 18 jaar, van minimagezinnen in de gemeente Heiloo (en ook Bergen, Uitgeest en Castricum) meedoen aan sportieve en culturele activiteiten.
Het Jeugdsportfonds vergoedt de contributie en/of de sportattributen. Ook is het mogelijk om het diploma A te halen (bij zwembad Loos).
Via het Jeugdcultuurfonds kan je bijvoorbeeld dans- of muzieklessen volgen of lid worden van een andere culturele vereniging.
Per fonds zijn spelregels opgesteld. Zie: Spelregels Jeugdsportfonds.

Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Bijdragen vanuit het fonds maakt dit mogelijk voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Aanmelden via intermediairs

Ouders of verenigingen kunnen niet zelf een aanvraag doen bij de fondsen. Dat kan wel via zogeheten intermediairs. Dat zijn professionals uit de zorg en de welzijnssector, zoals huisartsen, de jeugdzorg, het maatschappelijk werk, maar ook leerkrachten uit het onderwijs. Doordat zij de thuissituatie van het kind kennen, mogen zij een aanvraag indienen via de website van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zij moeten zich daarvoor eenmalig aanmelden bij een van beide fondsen. (informatie voor intermediairs)

Financiële middelen voor de fondsen

Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van beide fondsen om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar, waarmee Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds de mogelijkheid krijgen om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans of cultuurkans te bieden.
Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 structureel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze moeten zoveel als mogelijk ingezet worden als in natura voorzieningen. Deze middelen worden nu ingezet voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *