Woonwaard directeur Sponselee uitte in de Alkmaarsche Courant zijn zorgen over een tekort aan sociale huurwoningen. Met name in het goedkopere segment (huur tot € 590) zouden er veel woningen bij moeten komen. Een hartekreet waar Heiloo Lokaal ook al voor heeft gepleit. (zie ook Woonwensenonderzoek Heiloo)

 

Net als Sponselee is Heiloo Lokaal van mening dat ontwikkelaars, die niet sociaal bouwen een bijdrage moeten leveren aan de goedkoopste sector. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Heiloo een bestemmingsreserve “Fonds sociale woningbouw”. Woningcoöperaties en ontwikkelaars kunnen een beroep doen op dit fonds, waardoor de sociale huurwoningen in Heiloo makkelijker gerealiseerd kunnen worden.

Het college heeft genoeg handvatten van raadsleden ontvangen om voortvarend aan de gang te gaan met het realiseren van een sluitende regeling om afdracht in dit fonds mogelijk te maken. Helaas heeft het college tot nu toe verzuimd om de regelgeving te repareren. Wat het college wel heeft gedaan is de nog aanwezige financiën uit het fonds uit te geven zonder voor aanvulling zorg te dragen.

Heiloo Lokaal vindt dat het afschaffen van de percentage eis pas dan doorgevoerd kan worden, als aangetoond is dat er in voldoende mate voldaan wordt aan de bouw van sociale huurwoningen op basis van een woonwensen onderzoek, met name toegespitst op het “passend toewijzen” (toewijzen op basis van inkomen), met een juist gebruik van het Fonds Sociale Woningbouw.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: