In de raadsvergadering van 3 april 2017 werd de integrale verordening Sociaal Domein van de gemeente Heiloo 2017 vastgesteld. Hierin nam de raad onder andere een besluit over de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo.

Overeenkomstig het voorstel van het college werd besloten om de eigen bijdrage voor WMO-maatwerkvoorzieningen te verlagen. Hoewel iedereen, die een maatwerkvoorziening geniet (en via het CAK een eigen bijdrage betaalt), hiervan profiteert, hebben wij vooral ingestemd, omdat huishoudens met een minimuminkomen nu geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Zij betalen met ingang van 2017 geen € 17,50 per 4 weken meer. Een welkome tegemoetkoming voor iemand, die bv huishoudelijke hulp krijgt via een maatwerkvoorziening.

In deze zelfde verordening werd echter geen tegemoetkoming opgenomen voor de huishoudens, die op de algemene voorziening “schoonmaakondersteuning” zijn aangewezen. Minima blijven een eigen aandeel betalen van bijna € 40,00 per 4 weken.

Dit voelt voor ons onrechtvaardig en daarom hebben we met de Partij van de Arbeid een amendement ingediend om ook voor deze minima geen bijdrage te vragen.

Helaas hebben de andere partijen ons niet gesteund en werd het amendement verworpen:

Voor: Heiloo Lokaal, PvdA(5 stemmen)
Tegen: Heiloo-2000, CDA, VVD, D66, E.66, NCPN (14 stemmen)

Heiloo Lokaal zal zich blijven inzetten om de minima in Heiloo zoveel mogelijk te ontzien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: