Hieronder motiveren wij ons stemgedrag in de raadsvergaderingen.


Raadsvergadering van: 10-7-2017
OnderwerpMotie: van Wantrouwen tegen wethouder Dellemijn
Ingediend door: NCPN

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Een motie van wantrouwen is een zeer zwaar instrument, die je niet lichtvaardig inzet. De motivatie van de NCPN vinden wij oneigenlijk. Er was reeds een toezegging gedaan. De NCPN wil daarop niet wachten.

Voor stemden: NCPN-PvdA (3 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-E.66 (15 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Motie: grondverwerving aansluiting A9
Ingediend door: VVD, Heiloo-2000, CDA

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Staande de raadsvergadering werd bekend dat Heiloo, Alkmaar en Castricum 1,5 miljoen euro extra moeten neerleggen voor de afslag A9. Onbekend is hoeveel dat voor Heiloo gaat worden en hoe dat gedekt gaat worden. Daarover komt in september een voorstel. Heiloo Lokaal vind het niet verantwoord om transacties aan te gaan, zonder dat de raad zich heeft uitgesproken over de wijze waarop dat betaald gaat worden.

Voor stemden: VVD, Heiloo-2000, CDA en E.66 (11 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD-CDA-D66 (7 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Motie: Holle kiezen; voormalige supermarkt Zevenhuizerlaan

Ingediend door: NCPN

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Een week eerder is er reeds een motie aangenomen om 2 “holle kiezen” in Heiloo voortvarend aan te pakken door deze te verwerven. Heiloo Lokaal heeft toen gewaarschuwd voor de risico’s (b.v. m.b.t. huurders) die aan verwerving kleven en aan het college overgelaten welk instrument zij wil en kan toepassen om de panden ontwikkeld te krijgen.
Om er op voorhand van uit te gaan dat dit pand zal worden gekocht door de gemeente gaat Heiloo Lokaal daarom te ver. De locatie dan ook al bestemmen als huisvesting voor jongeren kan dan ook nog niet vastgelegd worden, ook al juicht Heiloo Lokaal dat idee wel toe.

Voor stemden: NCPN-PvdA-E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD-CDA-D66- (14 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Voorstel: Huisvesting Historische Vereniging Oud Heiloo.
Ingediend door: college van B&W

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Heiloo Lokaal is er een voorstander van om de maatschappelijke organisaties te steunen in hun voortbestaan. Dat zou o.i. moeten door een structurele subsidie te geven, gericht op de activiteiten en op het voortbestaan van de betreffende organisatie (lees: tegemoetkoming in de huur).
Heiloo Lokaal vindt het niet juist om via de vereniging Oud Heiloo een donatie te doen, waarmee een derde partij (in dit geval de GGZ) haar vastgoed kan renoveren. Wij vinden dat een verhuurder het vastgoed huurbaar moet opleveren. Een dientengevolge hogere huur kan via subsidie aan de huurder worden gecompenseerd.

Voor stemden: VVD-CDA-Heiloo-2000-NCPN (11 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-PvdA-D66-E.66 (7 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Motie: Jaarstukken GGD jaarrekening 2016.
Ingediend door: VVD-CDA-PvdA-E.66-Heiloo-2000

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Heiloo Lokaal vind ook dat het dagelijks bestuur van de GGD hun Algemeen Bestuur, en daarmee de gemeenteraden, eerder en vollediger dient te informeren over aanbestedingen met grote financiële risico’s.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-VVD-CDA-PvdA-E.66-Heiloo-2000-D66 (17 stemmen)
Tegen stemden: NCPN (1 stem)


Raadsvergadering van: 3-7-2017
Onderwerp: Motie verzorgingsplaats langs de A9
Ingediend door: VVD-CDA-Heiloo-2000

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Heiloo Lokaal is tegen een verzorgingsplaats voor vrachtauto’s aan de oostkant van Heiloo. Dit zou een te grote aantasting betekenen van het natuurgebied De Die.
Bovendien zijn er diverse verzorgingsplaatsen in de directe omgeving, waar vrachtwagens kunnen pauzeren (Heemskerk en Alkmaar)

Voor stemden: VVD-CDA-Heiloo-2000 (9 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-PvdA-E.66-D66-NCPN (9 stemmen)
De stemmen staakten. De motie kan opnieuw worden ingebracht in een volgende raadsvergadering.