Meestertaartenbakker

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 juni jl. ontpopte Luuk Schaap (plv. commissielid Bestuurlijke Zaken) zich als meester taartenbakker.
Hartelijk dank Luuk. Het was heerlijk.

Meester taartenbakker Luuk Schaap